Vil du også ha' et lækkert skilt?

OM MIG

Mit navn er Christian Hole.


Jeg er freelance grafiker med natur- og kulturformidling som speciale. Jeg løser opgaver inden for skiltning, korttegning, fotografi, research, tekst, m.m.

Er DU naturforvalter og sidder med et natur- eller kulturprojekt, der skal formidles til offentligheden, kan jeg hjælpe dig gennem den grafiske proces.
Fra idé til trykken.


Foruden min grafiske baggrund, er jeg også jordbrugsteknolog med kendskab til natur og miljøforvaltning - det giver dig et kvalificeret og professionelt mod- og medspil i udarbejdelsen af kommunikationsmaterialer.


  • Idé, grafisk sparring og layout
  • Kort- og ruteoptegning
  • Research og tekstforfatning
  • Foto og illustration.
  • Udarbejdelse af foldere, skilte,
    infotavler o.a. formidlingsmaterialer.


Jeg samarbejder med en række leverandører inden for web- og app-udvikling, skilte og tryksagsproduktion, samt et par smede og tømrer, der alle står for høj kvalitet og konkurrencedygtige priser.


ALT I ÉN

REFERENCER

Ny vandretursfolder til Vissenbjerg Bakkerne 

(Assens Kommune, Feb. 2023)


Der er så kønt på Fyn og ikke mindst Højfyn med det bakkede landskab omkring Vissenbjerg.
Skabt af isen for 20.000 år siden og beboet af røvere og godtfolk lige siden. Her er udsigten over Fyn helt fin fra 125 moh.

Designmanual til Assens Kommune

(Assens Kommune, Jan. 2023)


Som hjælp til de ansatte biologer, landskabsarkitekter og øvrige naturforvaltere i Natur- og Miljøforvaltningen fik kommunen udarbejdet en guide i fremstilling af publikationer til borgerne. Skilte, foldere og anden kommunikation bliver nu mere homogen med en tydelig visuel identitet.

EU-Life Natureman kampagnelogo for Økologisk Naturkød 

(NST Himmerland, dec. 2022)


Sjælden og truet lysåben natur i ådale går tabt, hvis ikke områderne bliver græsset eller plejet, men samtidig har landmændene svært ved at afsætte kødet på markedet.

Til formidling/salg af økologisk naturkød har tegnestuen udarbejdet et logo, der visuelt indrammer budskabet.

Assens Kommune arver bynær natur 

(Assens Kommune, nov. 2022)


Melbyskoven er givet som arv til Assens Kommune af Gustav Jensen. Sammen med skoven testamenterede Gustav Jensen også sin gård Gustavsminde, som i dag er omdannet til gårdbørnehave.

Kærum Å har sit udspring cirka fem kilometer øst for Assens, tæt

ved Nordby sø. Kærum Å stien går hele vejen fra Melbyskoven og ind i hjertet af Assens by. Undervejs går stien langs åen, gennem æblehaven, forbi vandmøllen, hundeskoven og andre skønne åndehuller med

plads til et hvil.

Der er så skønt på Helnæs 

(Assens Kommune, nov. 2022)


Fyret på Helnæs sydvestlige spids blev opført i 1901 og er 128 m højt. Det knejser overhalvøen, der blev formet af istiden og i dag udgør et spændende landskab med bakker og strandenge.

Der er afmærkede vandrestier og informationstavler med oversigtskort og naturformidling.
2-sidet A1 skilt monteret i egetræstander.


3 i én! 

(Assens Kommune, okt. 2022)


I Åsemosen ved Verninge er 62 ha lavtliggende landbrugsjord taget ud af drift og omlagt til vådområde. Det har flere fordele: 

Reduktion af kvælstofudledning, beskyttelse af grundvand og en forbedret biodiversitet med flere naturoplevelser.

Der er udarbejdet tavler med både tekniske informationer, områdekort og naturformidling.


Inddragelse af odenseborgerne i udviklingen af Kohaveskoven 

(Odense Kommune/Boye, 2022)


15. Juni Fonden og Odense Kommune finansierer sammen en række tiltag, der skal forbedre levevilkår for dyr og planter i Kohaveskoven. Samtidig ønskes områdets rekreative muligheder debatteret i borgerinddragelsen.

Der afholdes møder og udsendes materiale med forslag til stier, shelters og informationstavler.

Måske har gøgeurt og løvfrø et levested i fremtidens Kohaveskov

Der er trafik på Vidåen i Tønder

så her er der brug for regler 
(Tønder Kommune, 2022)


Et stand-up-paddleboard- (SUP) og vandcykelreglement bygget på grafiske elementer fra skiltene på Tønderstierne. 

Tekst på tysk og engelsk så turisterne også forstårreglerne.


Naturformidling på A4-format i Sønderjylland  
(Fugleværnsfonden, 2022)


På lokaliteterne Sølsted Mose og Stormengene fortælles der om de særlige arter, der er knyttet til hhv. højmose og strandeng.

Tavlerne er lavet efter samme model som på Tønderstierne.


EU-Life støttet projekt i to fine højmoser ved Tønder
(Tønder Kommune, 2022)


Den obligatoriske information til offentligheden ved EU-Life støttede projekter.

To A1-tavler informerer om restaureringen af hhv. Kongens og Hønning mose og om de arter, der får forbedrede levevilkår.


EU-Life støttet paddeprojekt på Sjælland
(Amphi Consult, 2021)


Et semiakvatisk projekt, der har til formål at genoprette levesteder og udsætte padder, krybdyr og insekter i Natura 2000-områder. Der er samlet 

udarbejdet informationstavler til 14 sydsjællandske lokaliteter.

'Vild have'-folder med diversitets-tips til borgerne i Assens
(Assens Kommune, 2020)


Den store borgerinterssse for vildere haver udmøntede sig i en praktisk gør-det-selv-folder med gode idéer til en vildere have.

Folderen blev på hele 16 sider og kan foldes i lommeformat i A6. Distribueret på kommunens biblioteker og borgerkontorer.

Vandreturfolder med stemnings-fotos og kort
(Tønder Kommune, 2019)


Lille handy vandretursfolder i A5 format - lige til lommen. Bredte distribueret i Sønderjyllands turistkontorer m.fl.
De fine fotos er købt ved Shutterstock billedarkiv.

Hjælp til at finde vej på Rømøs markerede stier -med korttavler og et 'Her er du'
(Tønder Kommune, 2019)


55 små A6-tavler på egetræpæle, der dækker den sydlige halvdel af Rømø, skal hjælpe de mange turister med at finde vej på øens udbredte stisystem.

Et tilsvarende antal opstilles på den nordlige del af øen i 2022-23.

Midt i Jordløse Bakker ligger et fynsk økologisk skovlandbrug
(Assens Kommune, 2018)


Kirsten og Hans-Henrik driver et fynsk økologisk skovlandbrug på Gisselhøj i Jordløse. De fik udarbejdet deres eget skilt i forbindelse med udrulningen af det store Jordløse natur- og kulturformidlingsprojekt.

Formatet er A0 monteret i en ramme af massiv egetræ.


Borgerinitiativ til informations-
skiltning i Jordløse By.

(Assens Kommune, 2018)


Et borgerdrevet og  kommunalt støttet formidlingsprojekt, bestående af en bysti og en landsti i og omkring Jordløse by og bakker.

30 informationstavler i flere forskellige størrelser fortæller om områdets unikke istidslandskab, natur og landsbyhistorie.

Ud-i-det-blå som læringsplatform

(Odense Kommune, 2017)


Den store mængde information på skilte og websider i projektet 'Ud-i-det-blå - Odense Å' får nyt ungt publikum. De ældste klasser  får, med en række opgaveark i fagene historie, geografi og biologi, mulighed for at flytte undervisningen udendørs.

Stort portalskilt i massiv eg ved Bellingebro
(Odense Kommune, 2017)


To-sidet A0-tavle, der fortæller om områdets særlige hydrologi og de sjældne arter, som knytter sig kildevæld. Der berettes også om den vigtige naturpleje, i form af de græssende kreaturer, der er afgørende for at fx. Majgøgeurt ikke kvæles af tilgroning.

Hænger til elhegn hvor kreaturer plejer naturen
(Odense Kommune, 2017)


Klar og enkel kommunikation på lokaliteten, så selv store og små kan forstå, hvad der skal passes på. De fine fotos er købt ved Shutterstock billedarkiv.

Lægmands-rapport for restaureringen af Sølsted Mose

(Tønder Kommune, 2016)


Den afsluttende bogtrykte lægmandsrapport på dansk og engelsk som punktum ved  restaureringen af Sølstedsted Mose. Et EU Life støttet projekt.

Roll-up displays til borgermøder omkring projekt Sølsted Mose
(Tønder Kommune, 2016)


Til en række borger- og informationsmøder er Roll-ups det indlysende valg af display. Formatet er stort og visuelt imponerende, men samtidigt praktisk og nemt transportabelt. 

30 km natur- og kulturformidling langs Odense Å
(Odense Kommune, 2016)


37 informationstavler er opstillet langs åen - fra kommunegrænsen ved Borreby til udløbet i Odense Fjord. Der fortælles om bredt om istidens formning af landskabet, de første bosættelser, byens udvikling omkring åen og endelig om det rige naturliv, der kan opleves langs fyns største vandløb.

Natur- og kultur-formidling midt i Lillebælt
(Assens Kommune, 2015)


Til Bågø Naturcenter er udarbejdet informationsfolder og tavler af forskellig størrelse til 4 markerede stiforløb. Skilte og pælemontage er særligt udviklet af tegnestuen, for at give et let og diskret udtryk i landskabet.

108 km stier i og omkring Tønder 
(Tønder Kommune, 2014)


I et stort netværk af by- og land-stier, er opstillet 60 informations-tavler i A4 format fordelt på 10 markerede ruter. Der er samtidig udarbejdet et website, der støtter formidlingen. Hertil også en trykt kort- og informationsfolder. 
Skilte og pælemontage er særligt udviklet af tegnestuen, for at give et let og diskret udtryk i landskabet.

Prisvindende formidling ved Odense Fjord 
(Odense Kommune, 2012)


Idékonceptet til Fjordspor vandt i Odense Kommune og Udvikling Fyns innovationskonkurrence 'Let's play outdoor'.

Fjordspor fortæller om Odense Kanals udgravning i 1798 og naturen ved kanalen og fjorden. Der er 11 informationsposter med QR-koder og et website.

KONTAKT

 
 
 
 

Tegnestuen har hjemme i Odense, men jeg kører gerne ud i alle afkroge af Danmark, for en uforpligtende snak om mulighederne i dit projekt. 


Jeg er som regel altid til at træffe, ellers vender jeg ret hurtigt tilbage. Jeg glæder mig til at hjælpe dig.